free moving technique

önfejlesztés testtel fejbenAz FMT modern pszichológiai és japán harcművészeti tradíción nyugvó önfejlesztő módszer, amely a test használatán keresztül, gyakorlati módon mutat rá a mindennapok sikereit (magánélet, üzleti élet, stb.) gátló elmemintáinkra.

Specialitása a harc művészetének esszenciáját tartalmazó páros gyakorlatok – harc nélkül. 

Mit fejlesztünk?

Az FMT technikája a free moving, a szabad áramlás, amely alkalmazásával fejlesztjük együttműködési és kommunikációs készségünket, alkotóerőnket.

A technikának köszönhetően belső stabilitásunk, egyensúlyérzékünk és belső erőnk fejlődik – mindazok a kompetenciák, amelyek a jelenünk sikeres megéléséhez elengedhetetlenek.

Tanácsadóink

Somogyvári Szabolcs

"A harcművészet esszenciája a belső erőnkön nyugvó ellen-nem-állás áramló alkalmazása. Ez tesz igazi, eredményes harcossá."Szatmári L. MIklós

"A kiteljesedett, szabad és kreatív élet kulcsa az  elme és lélek viszonyának és működésének megértése."


Tréning

Együttműködés, kommunikáció, alkotóerő
kurzus

Azoknak, akik belső erőt akarnak életükbe, hogy egyéni céljaikat megvalósíthassák a test/elme működés mechanizmusainak feltárásával.


Bővebben