free moving technique

szabad áramlás testtel, szívvel, lélekkelAz FMT modern pszichológiai és japán harcművészeti tradíción nyugvó önfejlesztő módszer, amely a test használatán keresztül, gyakorlati módon mutat rá a mindennapok sikereit (magánélet, üzleti élet, stb.) gátló elmemintáinkra.

Specialitása a harc művészetének esszenciáját tartalmazó páros gyakorlatok – harc nélkül. 

Mit fejlesztünk?

Az FMT technikája a free moving, a szabad áramlás, amely alkalmazásával fejlesztjük együttműködési és kommunikációs készségünket, döntéshozatali mechanizmusunkat, alkotóerőnket.

A technikának köszönhetően belső stabilitásunk, egyensúlyérzékünk és belső erőnk fejlődik – mindazok a kompetenciák, amelyek a jelenünk sikeres megéléséhez elengedhetetlenek.

Tanácsadóink

Somogyvári Szabolcs

"A harcművészet esszenciája a belső erőnkön nyugvó ellen-nem-állás áramló alkalmazása. Ez tesz igazi, eredményes harcossá."Szatmári L. MIklós

"A kiteljesedett, szabad és kreatív élet kulcsa az  elme és lélek viszonyának és működésének megértése."


Tréning

FMT Power Up
3 napos, hatékonyságnövelő kurzus
mozgásra fogékony, vállakozó szellemű keresőknek

Azoknak, akik belső erőt akarnak életükbe, hogy egyéni céljaikat megvalósíthassák a test/elme működés mechanizmusainak feltárásával.


Bővebben