FMT “vs”…..

In Elmélet by Szabolcs

Régóta szeretnénk megírni, hogyan definiáljuk az FMT-t az ismert, mozgással hasonlóan foglalkozó rendszerek függvényében. A feladat nem egyszerű, mert ha az FMT-t mint új szereplőt kívánjuk bemutatni a tudatos mozgások palettáján, óhatatlanul értékelnünk kell a többi mozgásrendszert. Mégis erre fogunk most kísérletet tenni, de mindenekelőtt leszögeznénk, hogy az említésre kerülő rendszerekről (jóga, taicsi, stb.) csakis általánosságban és leegyszerűsítve beszélünk, és semmiféle felsőbbredűségi érzetünk velük „szemben” nincs. Mindenki megtalálhatja a számára kedves és értelmes gyakorlási rendszert, ami egyáltalán nem biztos, hogy az FMT, de biztosan vannak, akik ezt keresik. Nekik segítünk eligazodni.

“Ez olyan, mint a jóga…”
A gyakorlati jógában alapvetően ászanákkal dolgoznak, vagyis olyan testtartásokkal, amelyek tudatos kivitelezése testben-fejben lazít, így az előmenetel ízületi lazaságban mérhető. Az FMT lényegi kivitelezéséhez egyáltalán nem szükséges ízületi lazaság. Vannak gyakorlataink, amelyek lazítják a testet, de a lényeg nem ezeken van, hanem olyan hétköznapi mozgásformákon, amit mindenki számtalanszor kivitelez naponta – csak tömérdek rossz szokással teletűzdelve… Az FMT szokásaink elsöprését célozza.
Másik fontos különbség a jógával szemben, hogy (bár vannak páros gyakorlásra épülő jóga iskolák) a jóga alapvetően egyéni gyakorlási rendszer. Az FMT is egyéni gyakorlással kezdődik (ezt hívjuk saját keret építésnek), de a lényeg a páros gyakorlatokban csúcsosodik ki. Az FMT szerint mély fizikális és mentális önismeretünkhöz a legnagyobb segítséget a páros interakciók nyújtják. Minden ember más, sőt, ugyanaz az ember is minden pillanatban más legetőséget kínál önmagunk megtalálásához.

“Akkor olyan, mint a tánc…”
Nem, hiszen a táncban együttműködés zajlik (mindkét fél ugyanazt akarja). Az együttműködés fontos lépcső az FMT rendszerében, ezt hívjuk keretillesztésnek, de önmagunk keretének felépítése után még mindig csak a második. A harmadik, „csúcs”lépcső a hatásgyakorlás szintje, ahol a konfrontáció talaján megoldásaink – paradox módon! – harmónián alapulnak. Ez nagyon izgalmas terep!

“Ja, akkor ez egy lágy harcművészet, aikidó vagy tai csi…”
Nem, bár az FMT gyökerei vitathatatlanul mély harcművészeti megértésben gyökereznek. Az FMT-ben nincsenek konkrét harci technikák, ledöntések, ütések, stb. A másikkal való konfrontatív kapcsolatot pusztán finom ellenállással modellezzük, amely konfliktusmegoldó mechanizmusaink feltárását szolgálja. Merthogy bár a fotelben elmélkedve könnyedek vagyunk, ám ellenérdekkel szemben azonnal felfeszülünk. Az FMT a test felől közelítve kívánja oldalni együttműködést gátló blokkjainkat.
Az erő fogalma, ahogy a harcművészetekben, az FMT-ben is fontos, de mivel nincs versengés a gyakorlatokban, azt belső stabilitás mércéjével mérjük. Az pedig egy gyerekben, egy kislányban is lehet nagyobb, mint egy díjbirkózóban.

“Olyanok akartok lenni, mint a népszerű mozgás guru, Ido Portal?”
Nem, nálunk nincs akrobatika, nem szükségesek akrobatikus képességek. Sőt, magasabb szinten minél kisebb mozgásokba leszel képes az esszenciát beletenni. Mozgásaink lényege végsősoron a test egyszerű használatát célozzák.

“Nocsak, ez az Alexander technika…”
Az Alexander technika csodálatos rendszer, de náluk sokkal-sokkal többet mozgunk. Az FMT-ben játszunk a testtel, kapcsolódunk, és sok mozgás során figyelünk az egészséges, jóleső testhasználatra.

“Egészséges mozgás = gyógytorna…”
Az egészség az FMT-ben elsődleges, de anatómia értelmezésekkel nem bajlódunk. Hisszük, hogy az egészséges mozgás áll a hatékony mozgás mögött is, ezért ha versenyző vagy, ha hétköznapi mozgást végzel, komoly hasznodra leszünk. De alapcélunk a testhasználatot, a testhasználathoz való kapcsolatunkat sokkal holisztikusabban szemlélni, és mély önismeretünk eszközeként kezelni.

Összefoglalva, az FMT:
1. a kevés is sok = mozgásrendszerünkben nem akarunk újat tanítani, mint inkább megtanulni felejteni…
2. jelenlét a mozgásban = mozgásmintáink (berögződéseink) felismerésével eszközt kapunk ahhoz, hogy észrevegyük, áramlás hiányában nem vagyunk képesek a jelenben mozogni, mert mozgásaink a múlt terhét vagy vágyainkat tükrözik. Ám a rögzített minták fizikális-mentális tisztításával (tudatosításával) egyenes út vezet a jelenbe…