Somogyvári Szabolcs,
FMT alapító

Szabolcs a mozgás művészetével a harcművészeten keresztül találkozott. Tíz évnyi gyakorlás után 2001-ben, Japánban ismerkedett meg egy visszavonultan dolgozó, de életét a mozgás tanulmányozásának szentelő mesterrel, aki figyelmét a testtudatosságra irányította. Szabolcs ekkortól kezdte el a minden mozgásban jelen lévő (harcművészettől független) lényegiséget kutatni.
A következő évek nehéznek bizonyultak, mert a hagyományos japán képzésben nem sok energiát fordítanak a magyarázatokra. Figyeld, értsd és gyakorold! - éves japáni látogatásai végeztével ezzel az utasítással tarsolyában tért haza. Itthoni gyakorlásai során az Alexander-technika segítette, amely a test és tudat összefüggéseire a lehető legegyszerűbb formákkal, de a legvelősebben mutat rá.
2013-ban a kép ismét tisztulni látszott: eszközös (katori japán kardvívás) és pusztakezes (Aunkai) technikák esszenciáját jobban megértve megfogalmazódott benne a gondolat, hogy a mozgás alapelveinek értelmes tanítása bármely mozgásrendszer gyakorlójának nagy segítséget nyújthat.
E gondolat manifesztálódása az FMT, amely 2016-ra könnyen tanítható és befogadható rendszerré állt össze. A technika segítséget jelenthet mindenkinek, aki mozgással a mozgás szeretetéért, hatékonyságáért foglalkozik, de mindazoknak is, akik egészségük érdekében a testükkel értelmesen szeretnének törődni.

Szatmári L. Miklós,
FMT tanácsadó és oktató, író

Miklós az elmúlt 10 évben több mint ezer embert motivált az örömtelibb, teljesebb, alkotóbb életre. Több ezer tanácsadás és több ezer óra oktatási tapasztalat áll mögötte. 
Oktatóként és tanácsadóként a test, elme és a tudatosság összefüggéseinek megismertetését helyezi a fókuszba. Így az önmotiváció, a kreativitás,és az önmegvalósítás teljesen új lehetőségeit nyújtja, függetlenül attól, hogy a cél az egészség, a párkapcsolati boldogság, az üzleti siker, a pénzügyi bőség  vagy akár a spiritualitás. 
Miki az FMT-ben a test működésének megértéséhez elengedhetetlenül szükséges elméleti hátteret a legújabb tudományos felfedezések (kvantumszemlélet, hálózat alapú gondolkodás, rendszerszemlélet) és az ősi keleti iskolák (advaita , jógapszichológia, védikus tudomány, szufizmus) bölcsessége alapján integráltan, gyakorlatiasan és könnyen alkalmazhatóan tanítja.