FMT Páros tanácsadás

Mit ad az FMT Egyéni Tanácsadás?
- Belső erőt és stabilitást,
- kiegyensúlyozottságot, és a test/elme működésének mélyebb ismeretét,
- ellazult, stresszmentes döntéshozatalt,

aminek köszönhetően:

- jelentős mértékben javulnak a kommunikációs és konfliktuskezelési
képességeid,
- növekszik az alkotó és teremtő erőd,
- örömtelibb és hatékonyabb lesz együttműködésed másokkal.

Kiknek ajánlott?
Pároknak (nem feltétlenül párkapcsolatra értendő), akiknek a munkájukban, együttműködésükben vagy magánéletükben nagyobb összhangra, harmonikusabb kapcsolatra van szükség. 

Mi történik az FMT tanácsadáson?
A tanácsadáson két aspektusból, két tanácsadó segítségével, a test és az elme vizsgálatán keresztül közelítjük meg a kérdést, ami jelenleg foglalkoztat benneteket. Elsajátítjátok az FMT nézőpontja szerinti alkotó folyamat alapelveit, s közben kialakítjuk a célotok eléréséhez szükséges stratégiát, mellyel megoldjátok az aktuális kihívást vagy belövitek a cél megvalósításának irányát.
Olyan páros gyakorlatokat fogtok gyakorolni, melyek segítenek felszínre hozni olyan tudattalan szokásokat, melyek megnehezítik az együttműködést és/vagy kapcsolatot. Megtanultok olyan személyre szabott gyakorlatsorokat, melyek újraindítják bennetek a természet adta áramló erőt, ami minden egyéni vagy közös cselekedet alapja. Ráadásul még az egészség megőrzésében is segítséget nyújt.

A teljes tanácsadási folyamat első körben egy öt hetes időszakot jelent.

Az első alkalom ismerkedés, ahol megnézzük megvan-e a közös hang, s felmérjük, megfelel-e számotokra az FMT kínálta szemléletmód és módszertan. Ha mindannyian rábólinthatunk a további közös munkára, az azt követő négy héten keresztül, heti egy alkalommal közösen dolgoztok mindkét tanácsadóval, s ez idő alatt fokozatosan ismeritek meg azokat a rejtett szokásokat, melyek eddig megnehezitették a kapcsolatot.
Meghatározzátok a közös célokat, s a hozzá vezető utat, s az azon elvégzendő cselekedeteket. Röviden összefoglalva az „Álmodd meg, tervezz, engedd el, cselekedj, és fogadd be!” alkotási folyamatnak megfelelően.

A FMT tanácsadás legfontosabb eleme az önfigyelés képességének elsajátítása, melynek segítségével egyénileg fedezitek fel a testi, mentális és érzelmi szokásokat, melyek megakadályozzák céljaitok könnyed és örömteli elérését, vagyis a „szabad áramlás” kialakítását egyénileg, párban, vagy csapatban egyaránt.

A FMT tanácsadás menete alkalmanként (egy alkalom kb. másfél óra):
A tanácsadás első részének a fókusza (kb. 45 perc) az FMT alapját jelentő mozgáskultúra gyakorlatainak elsajátítására irányul. Ez segít gyakorlatban átélni a test és az elme harmonikus összekapcsolódását. Ami azonban a legfontosabb, hogy nagyon hatékony a belső figyelem finomításában. A legfontosabb itt az FMT különlegességét jelentő páros gyakorlatok, melyek megmutatják azokat a rejtett szokásokat, amelyeken a harmónia vagy éppen konfliktus múlik.

A második rész egy beszélgetés (kb. 45 perc), melynek során meghatározzuk az adott időszak célját. Úgy is mondhatjuk, hogy a ködös vágyból konkrét célt formálunk. Megismered a tudatos teremtés alapelveit. Végül feltérképezzük azok a mentális vagy érzelmi sablonokat, melyek az adott életterületen megjelenő diszharmóniát okozzák, vagy a célt a leghatékonyabban
segítenek elérni.

A harmadik rész legfontosabb, amit viszont már egyedül kell megvalósítanod a tanácsadást követő egy héten. Minden tanácsadáson megbeszéljük, milyen önfigyelési gyakorlatokat kell otthon önállóan gyakorolni, ahhoz, hogy
tudatosítsd azokat a gondolati és érzelmi szokásokat, melyek akadályozzák célod megvalósulását, vagy a problémát okozzák. Ezen túlmenően a megtanult testi gyakorlatokat napi szinten kell gyakorolnod, hiszen a következő alkalom arra épül.

Mi a módszer lényege?
A test és az elme működése elválaszthatatlan. Ha hatsz a testre, az hat az elmédre, és viszont. Az FMT-vel a testen keresztül közelítünk, s az abból származó felismeréseket kiterjesztjük az elme szintjére is. A testre való figyeléssel azonnali felismerésekre lehet szert tenni az elmeműködést illetően, feltárulnak az esetleges rések a pajzson, de azonnal javíthatjuk is azokat - ez garantált sikerélményt nyújt. Aki testi szinten is lazább, az valójában erősebb, döntéseiben határozottabb, a hétköznapokban nyugodtabb.  Ez technika, így tanulható.

A páros tanácsadás elsődleges célja
Segíteni a következő készségek elsajátítását:
- ellazult koncentráció, egyensúly, áramló erő (belső erő),
- belső érzékenység és empátia növelése,
- egyxüttműködésre való hajlam.

Mindezek eredményeképpen a részvevő megtapasztalja
- az alkotó és teremtő erő örömtelibb és kreatívabb használatát,
- a közös célok, vágyak könnyebb és hatékonyabb megvalósítását,
- a közös nehézségek, kihívások gyorsabb megoldását.

Technikai tudnivalók
A tanácsadás időtartama: 5 alkalom (1.5 óra / alkalom) 
A tanácsadás ára: 25.000 Ft/alkalom (2 résztvevőnek, 2 tanácsadóval)